Instytut OZE – turn idea ~ into solutions

Działamy w gospodarce wodnej, przemyśle i energetyce, oferujemy kompleksowe usługi inżynieryjne i konsultingowe. Cały proces przygotowawczy Twojego przedsięwzięcia możesz zostawić w naszych rękach.

Więcej

Enerko energy – turn plans ~ into reality

Jesteśmy generalnym wykonawcą, realizujemy przedsięwzięcia w modelu „pod klucz”. Działamy w obrębie budownictwa ogólnego, gospodarki wodnej oraz energetyki. Modernizujemy i budujemy obiekty OZE (w tym instalacje pv, biogazownie, elektrownie wiatrowe i wodne) oraz obiekty kubaturowe.

Więcej

IOZE hydro – turn water ~ into profits

Całość procesu inwestycji w elektrownie wodne możesz zostawić w naszych rękach. Ocenimy potencjał, będziemy zarządzać procesem inwestycyjnym, dobierzemy i dostarczymy technologię, zrealizujemy projekt, aż do rozpoczęcia produkcji energii.

Więcej

Realizacje

Zabrzeż

Moc zainstalowana w MEW Zabrzeż wynosi 0,5 MW. Energię produkują dwie turbiny Kaplana o osi pionowej i średnicy wirnika 1670 mm. Dzięki zasilaniu elektrowni przez kanał derywacyjny nie ma potrzeby budowy przegrody poprzecznej koryta, która mogłaby ograniczyć drożność biologiczną Dunajca.

Sulejów

MEW Sulejów jest przykładem elektrowni na bardzo niskim spadzie, gdzie dzięki wielostopniowemu sterowaniu przełykiem praca elektrowni została zoptymalizowana pod kątem zmiennych przepływów. Produkcja energii odbywa się dzięki czterem hydrozespołom (2 semi Kaplany i 2 turbiny śmigłowe), całkowita moc MEW wynosi 0,2 MW.

Smrock

MEW Smrock - dwa piętrzenia, dwie elektrownie. W jednym obiekcie wymienialiśmy turbinę Kaplana, na drugim została zainstalowana aktywna przepławka wykorzystujące technologię śruby Archimedesa.

Remont Stopnia Wodnego Lubicz, rz. Drwęca

Wykonaliśmy inwentaryzację budowlaną, badania oraz inspekcję podwodną, w celu oceny stanu technicznego oraz zaprojektowania prac remontowych stopnia wodnego.

Studium retencjonowania wody na terenie gminy Wolbórz

Wykonaliśmy kompleksowe opracowanie w zakresie możliwości retencjonowania wody na terenie całej gminy. Zarekomendowaliśmy lokalizacje zbiorników wodnych, opracowaliśy koncepcją techniczną.

Jesteśmy grupą firm, wykonującą inwestycje na każdym etapie ich rozwoju

  • Planowanie inwestycji
  • Konsulting i projektowanie
  • Finansowanie inwestycji
  • Dostawa technologii
  • Nowe obiekty i modernizacje
  • Optymalizacja produkcji
  • Generalne wykonawstwo
  • Serwis
  • Eksploatacja zastępcza
100
specjalistów tworzących interdyscyplinarny zespół
500 +
zrealizowanych projektów

Uczestnicząc w eksploatacji zaprojektowanych i wykonanych przez nas obiektów, dbamy o optymalizację pracy instalacji. Stale monitorujemy parametry i poprawiamy wydajność. Duży nacisk kładziemy na działania prewencyjne. Maksymalizacja przychodów naszego klienta oraz obniżenie kosztów są zawsze naszymi priorytetami.

Kariera

Twój indywidualny rozwój zawodowy to nasz wspólny rozwój

Chcesz pracować przy ciekawych i innowacyjnych projektach? Zależy Ci na stabilnym zatrudnieniu i ciągłym rozwoju?

Zostań częścią naszego zespołu!

Tworzymy interdyscyplinarny zespół specjalistów. Realizujemy z pasją różnorodne projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, hydrotechniki oraz budownictwa kubaturowego. Budujemy elektrownie wodne, budynki usługowe, hale (produkcyjne i magazynowe), instalacje OZE i energetyczne.

Kulturę organizacyjną firmy opieramy na pracy zespołowej i odpowiedzialności. Każdy z naszych inżynierów ma realny wpływ na kształt i zakres kolejnych projektów. Nasz sukces zapewniają ludzie ukierunkowani na rozwój, stałe pogłębianie wiedzy i współpracę.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy!