turbina pionowa

Turbina Kaplana vertikalna

Klasično rešenje sistema turbine Kaplana. Vertikalni sistem često se primenjuje u postojećim zgradama hidroelektrane u cilju obavljanja modernizacije, zamene vertikalnih turbina Francisa. Rešenje također uspešno se primenjuje u novo građenim elektranama. Primenjujemo rešenje turbine sa vertikalnim vratilom i spiralnom, armiranobetonskom komorom za izravnavanje pritiska, što jeste rešenje efikasno i relativno jeftino.

Okvir primene:

Visina vodenog stuba: 2,0 m do 20 m

Izlazna snaga: 30 kW do 2 MW

turbina typu s

Turbina Kaplana tipa S

Horizontalno rešenje turbine Kaplana pristupnu sa dvostrukom regulacijom (komandni aparat i lopatice rotora) i pojedinačnom regulacijom tzv. Semi Kaplan (pokretne lopatice rotora). U posebnim slučajima moguća je primena elisnog rotora bez regulacije. Turbina se karakteriše visokim koeficijentom korisnog dejstva u širokom području protoka. Rešenje predviđeno je uglavnom za lokacije sa niskim padovima. Široko područje regulacije od 20% do 100% omogućuje primenu ovoga rešenja u protočnim elektranama sa znatnom promenljivošću protoka.

Okvir primene:

Visina vodenog stuba: 3,5 m do 25 m

Izlazna snaga: 30 kW do 2 MW

turbina kaplana typu z

Turbina Kaplana tipa Z

Dvostruko regulisana vertikalna turbina u sistemu Z. Rešenje često primenjivano za postojeće objekte hidroelektrana umesto turbina koje podležu zameni, gde postoje ograničenja primene horizontalnih turbina ili drugačijih turbina. Često se primenjuje bezprenosnikovo spajanje sa generatorom, što povećava efikasnost celog sistema.

Okvir primene:

Visina vodenog stuba: 1,5 m do 15 m

Izlazna snaga: 30 kW do 2 MW

turbina pit

Turbina Kaplana tipa PIT

Horizontalna turbina sa dvostrukom regulacijom. Turbina karakteriše se visokim koeficijentom korisnog dejstva, a konstrukcija osigurava dobar pristup suštinskim elementima opreme. To olakšava kontrolu, servisiranje i opravku. Rešenje predviđeno je za lokacije sa posebno niskim padovima i velikom količinom vode.

Okvir primene:

Visina vodenog stuba: 1,5 m do 10 m

Izlazna snaga 30 kW do 2 MW