• MEW (mala hidroelektrana) Bronocice

  reka Nidzica

  Riblja staza i revitalizacija jaza u okviru izgradnje MEW  

  Čak i skoro potpuno opustošen hidrotehnički objekat može se revitalisati i povratiti životu. Ostatak opustošenog jaza pokazao je dobro mesto na izgradnju nove MEW, čak i mimo slabonosećih zemljišta, u kojima treba bilo ugraditi Arhimedov vijak. Nastala kod elektrane riblja staza čini ekološki koridor za rečnu ihtiofaunu.

 • MEW Witulin

  reka Świślina

  Vodeni sistem davne fabrike kartona u službi MEW

  Iskorištenje postojeće infrastrukture suštinski utiče na sniženje troškova projekta i smanjuje delovanje investicije na prirodnu sredinu. Osim toga revitalizacija može izazvati dopunske pozitivne posledice, kao u tom slučaju: zadržanje procesa degradacije korita, ili nastajanja lokalnih odrona.

 • MEW Wolica

  reka Czarna Nida

  Dve vrste turbina u maloj hidroelektrani

  Pravilno podešavanje vodenih turbina jeste osnova efikasnog delovanja male hidroelektrane. U nekim slučajima može se primeniti hibridna rešenja i spojiti Arhimedov vijak sa turbinom Kaplana.

 • MEW Bieleckie Młyny

  reka Czarna Nida

  Arhimedov vijak na prostoru Natura2000

  U lokacijama sa vrlo niskim padom, koje se nalaze na neprocenivim prirodno terenima, Arhimedov vijak jeste optimalno rešenje. Odlikuje se visokim koeficijentom korisnog dejstva, čak i kod malih protoka, a njegovo delovanje na prirodnu sredinu je minimalno.

 • MEW Starogard

  reka Wierzyca

  Riblja staza aktivna za ribe proizvodi električnu energiju

  Riblja staza za ribe može također proizvoditi električnu energiju. Iskorištenje kompleksa Arhimedovih vijaka, iz kojih jedan transportira ribe u gornji tok reke, dok drugi dole reke, proizvodeći pri tome električnu energiju to inovacijski projekat, koji povećava rentabilnost investicije, smanjuje prostor zahtevane izgradnje. Zahvaljujući iskorištenju biološkog protoka proizvodimo dopunsku električnu energiju iz obnavljalnog izvora energije bez negativnog delovanja na prirodnu sredinu, ispunjavajući istovremeno neophodnost prohodnosti reke.

 • MEW Słowik

  reka Bobrza

  Gradnja u neposrednoj zoni konzervatorske zaštite

  MEW Zagrody, zvana takođe MEW Słowik, s obzirom na lokaciju, bila je izgrađena prvo u blizini Chęcińsko-Kieleckog Prostora Štićenog Krajolika, a drugo u neposrednom susedstvu spomenika tehnike – kompleksa vodenog mlina u mestu Markowizna. Ugradnja MEW prilagođena je postojećej, spomeničkoj izgradnji tako, da bi stvarati estetičnu celinu.

 • MEW Brudnice

  reka Wkra

  Generalni remont vekovne hidroelektrane

  Ne uvek treba graditi MEW od nula, da bi stvoriti savremen i proizvodan objekat. U nekim slučajima dovoljan je remont i MEW Brudnice je otličan primer ovoga. Osim povišene spremnosti hidroelektrane objekat dobio je unikatni u državi arhitektonski stil.