wirnik

Vodene turbine:

Turbina nazvana u čast pronalasca iste Victora Kaplana, prezentirana prvi put u 1913 godini. Obrađena kroz inovatora na bazi turbine Francisa, je danas jedna od najpopularnjih hidroenergetskih tehnologija u svetu. Turbina se karakteriše izuzetno visokim koeficijentom korisnog dejstva. Nudi široko područje mogućih primena. Ima dvostruku regulaciju realiziranu uz pomoć lopatica komandnog aparata i lopatica rotora. Predviđena je za veliku količinu vode i nevelike padove.

Dobavljamo turbine Kaplana sa koeficijentom korisnog dejstva koji dostiže 93%. Nudimo različite vrste ugradnje: vertikalna, sistem S i Z kao i PIT, izvodimo također hidrokomplekse u u sifonskoj ugradnji. Naša rešenja su uvek individualno projektirane pod specifiku lokacije i zahteve klijenta.

Detalji

Archimedes

Arhimedov vijak

Arhimedov vijak je poznat već od antičke dobe. Primarno uređaj služio je uglavnom kao pumpa i nalazio primenu u irigacionim projektima. U 90. godinama dvadesetog stoleća razvijena je ideja Arhimedovog vijka kao vodene turbine, koja je vrsta temlenog vodenog kola. To jeste uređaj najviše spreman iz svih vrsta vodenih kola.

Arhimedov vijak naše firme jeste tehnologija predviđena za mikro i male hidroelektrane. Može se primenjivati na vrlo niskim padovima. Izuzetnost ovoga rešenja ispoljava se pre svega u konstrukciji vijka, dakle na podesno biranom prečniku, skoku i uglu nagiba. Zahvaljujući velikim pregradama i niskoj obrtnoj brzini, tehnologija ima status povoljan za ribe.

Detalji

przepławka_aktywna

Aktivna riblja staza za ribe

 

Aktivna riblja staza jeste novatorska tehnologija, koja menja prilaz do učinjenja prohodnosti strujanja kod vodenih elektrana. Riblju stazu stvara sistem dvaju Arhimedovih vijaka - dvaju staza. Uzlazna staza transportira vodu i ribe gore rečnog toka, dok izlazna staza dole, proizvodeći pri tome energiju, čijej dio koristi se za gonjenje uzlazne staze, a ostatak može biti predavan mreži u obliku električne energije. Realno izlazna staza proizvodi nekoliko puta više energije, nego trebuje ulazna staza.

Naša firma kao jedina u Poljskoj i jedna od malobrojnih u svetu jeste dobavljač ovoga rešenja. Tehnologija razvijena od početka u našim ispitno-razvojnim odeljenju, proverena uspešno u stvarnim uslovima, efikasno čini prolaznim rečne pregrade.

Detalji