jaz

Modernizacije

U Enerko Energy bavimo se kompleksnom modernizacijom hidroelektrana. Naši klijenti jesu privatni i javni subjekti. Realiziramo modernizacije malih hidroelektrana (reda nekoliko desetina kilovata) kao i elektrana sa velikom snagom. Obim radova određivan je individualno sa klijentom. Realiziramo ne samo izmenu celih sistema, ali također opravke i optimalizacije postojećih instalacija. Staramo se, da bi naše realizacije bile su potpuno optimalizirane u odnosu na troškove i produktivnost, osiguravajući sigurnu i pogodnu eksploataciju. Posebnu pažnju, u slučaju remontnih aktivnosti, posvećujemo formalno-pravnom delu. Nastojamo, da bi buduće aktivnosti bile su prilagođene aktualnim pravnim uslovima, koji proizilaze iz sadašnjega i budućega zakonodavstva u tom području. Naš cilj jeste dobava rešenja, koje će osigurati maksimalan profit iz Tvoje investicije.

 

Naša ponuda obuhvata:

 • Ocena tehničkog stanja;
 • Koncepcija modernizacije, projektna dokumentacija;
 • Dozvolje na gradnju, priglašanje remonta;
 • Ispitivanja hidrokompleksa, diagnostična merenja;
 • Servisiranje i pregledi;
 • Modernizacije u svim granama:
  • Mehanička (turbina, tehnološke instalacije, čelične konstrukcije, oprema);
  • Električna (generator, sistem automatike i zaštite, izvođenje snage).

serwisowanie

Servisiranje

Hidroelektrane su investicije sa konkurentnim na tržištu stopama povrata, koje mogu generisati znatni profit kroz desetke godina, pod uslovom, da su ispravno opsluživane i održane na visokom standardu. Neispravno deljujuća hidroenergetska instalacija može znatno smanjiti proizvodnju energije, a time i profit, mimo što operativni troškovi ostaju konstantni. Enerko Energy pruža usluge, čijih cilj jeste maksimalizacija trajnosti rada elektrane, uz optimalnu ispravnost proizvodnje električne energije.

Naša ponuda obuhvata:

 • Garancijski i post-garancijski servis;
 • Daljinski nadzor nad calim objektom uz pomoć sistema SCADA;
 • Pomoć i tehničko savetovanje;
 • Otklanjanje havarije, opravke na mestu i radionične opravke;
 • Remontne koncepcije i modernizacije;
 • Moderniziramo i servisiramo instalacije svih grana:
  • Mehanika;
  • Elektrika i automatika;
  • Čelične konstrukcije;
  • Hidraulika i pneumatika.