Prateća infrastruktura

Projektiramo, izrađujemo i montiramo različite elemente opreme za vodenu energetiku i hidrotehničku granu. Raspolagajući iskustvenim timom i savremenim softverom za analizu i projektiranje, možemo obrađivati netipična i komplicirana rešenja.

Dobavljamo zatvarače, poklopce jaza, mehanizme podizanja, čistačice rešetke. Projektiramo i izvršavamo mehanički i električni dio, predajemo rešenja potpuno automatizirane, integrisane sa glavnom automatikom elektrane.

Realizacije

Detalji

jaz