o nas

Naše vrednosti

  • partnerstvo –u saradnji stavljamo na dijalog sa biznesnim partnerom, slušamo i odgovaramo na njegove potrebe;
  • odgovornost –u smislu predlaganih rešenja, biznesnih obaveza, uticaja na sredinu;
  • progresivnost – tražimo nova rešenja, uvek se razvijamo i usavršavamo, uvek radimo u području novih rešenja, koja povečavaju efikasnost;
  • kompleksnost – pristupamo realizacijji kompleksno, počinajući od projekta preko izradu i nadzor, koristimo sve stručnjaćke zalihe.

Naš manifest

Stvaramo interdisciplinarne timove stručnjaka i specijalista iz područja građevinarstva, hidrotehnike, mehanike i automatike. Nudimo kompleksno, višeetapno savetovanje uključivši izradu pod ključ hidroelektrana. Sa nama imaš sigurnost, da Tvoja investicija se isplati.

o nas