zabudowa samonośna

Samonoseća izgradnja

Kompaktno rešenje, ugrađeno u čeličnom oluku, koji je istovremeno elemenat cele konstrukcije. Prenosnik i generator su integrisani u celi sistem. Takva ugradnja minimalizuje obim građevinarskih radova, a utemeljenje i montaža hidrokompleksa je uproščena do minimum i zahteva mało vremena. Gornje stajalište zahteva podupiranja na betonskoj ploči, međutim donje stajalište, zavisno od geoloških uslova, može biti podupirano na temeljnoj ploči ili vešano.

Okvir primene:

Visina vodenog stuba: 1,5 m do 6 m

Izlazna snaga: 10 kW do 250 MW

zabudowa z rynną stalową

Izgradnja sa čeličnim olukom za betoniranje

Klasično rešenje ugradnje Arhimedovog vijka. Takav sistem jeste predlog jeftinji u području dobavke uređaja, u upoređenju sa samonosećom verzijom, ali zahteva većega obima zemljanih i armiranobetonskih radova. Vijak dobavljan je zajedno sa čeličnim olukom, za kojega treba pripremiti armiranobetonsko korito. Posle uglavljenja Arhimedovog vijka treba obaviti sekundarno betoniranje, zbog čega montaža i puštanje u pogon instalacije zahteva dužjega vremena.

Okvir primene:

Visina vodenog stuba: 1,5 m do 6 m

Izlazna snaga: 10 kW do 250 MW