MEW Bieleckie Młyny

MEW Bieleckie Młyny

reka Czarna Nida

Arhimedov vijak na prostoru Natura2000

U lokacijama sa vrlo niskim padom, koje se nalaze na neprocenivim prirodno terenima, Arhimedov vijak jeste optimalno rešenje. Odlikuje se visokim koeficijentom korisnog dejstva, čak i kod malih protoka, a njegovo delovanje na prirodnu sredinu je minimalno.

Parametri

Średnica 2800 mm
Spad 1,5 m
Moc 37 kW

Područje delovanja

Saradnja sa klijentom obuhvatala je kompleksnu realizaciju projekta u formuli pod ključ, u tome: projektiranje, izrada, montaža i puštanje u pogon hidrokompleksa opremljenog Arhimedovim vijkom zajedno sa automatikom.

Opšto područje delovanja u okviru projekta obuhvatalo je:

 • Studija izvršivosti
 • Tehničko-finansijska koncepcija investicionog projekta
 • Stečenje prava za raspolaganje zemljištem
 • Stečenje odluke o uslovima sredine
 • Stečenje vodenopravne odluke
 • Stečenje dodatnog finansiranja projekta iz Europskog Fonda
 • Usaglašenje realizaciji poduhvata sa Vojvodskim Konzervatorom Spomenika
 • Stečenje dozvolje na gradnju
 • Izrada izvršnog projekta
 • Generalna izvedba građevinarskih radova
 • Dobava kompletnog hidrokompleksa Arhimedovog vijka
 • Stečenje dozvolje na korištenje objekta
 • Stečenje koncesije na prodaju električne energije.

Komentara

„Svi radovi bili su izvršeni saglasno sa građevinskom umetnošću, sačuvajući nadležnu pažljivost. Pozitivno ocenjujem saradnju uglavnom za kompleksnu podršku u celom procesu realizacije projekta kao i u toku eksploatacije moje elektrane”” – Małgorzata Komorniczak - vlasnik.

Istorijska skica

Prva pismena beleška o mlinu potiče od 1746 godine iz Generalnog Inventara Ključeva Kieleckog i Samsonowskog i proizilazi iz njoj, da mlin postojao je već na kraju XVII v. i od 22 oktobra 1700 godine bio je vlasništvo Jędrzeja Wieczorka. U XX veku mlin kroz nekoliko godina bio je opštinska vlasnina, a u 1957 godini kupio ga je Teodor Komorniczak

Teodor Komorniczak rasklopio je drveni mlin i u njegovo mesto izgradio je zidani mlin, u kojim bila je instalisana turbina Francisa (mlin radio je do 2001 godine). Sada sačuvan vodeni sistem iz XIX v. priznan je kao spomenik.

Vodena elektrana sa Arhimedovim vijkom suseduje sa starom zgradom mlina.