MEW Starogard

MEW Starogard

reka Wierzyca

Riblja staza aktivna za ribe proizvodi električnu energiju

Riblja staza za ribe može također proizvoditi električnu energiju. Iskorištenje kompleksa Arhimedovih vijaka, iz kojih jedan transportira ribe u gornji tok reke, dok drugi dole reke, proizvodeći pri tome električnu energiju to inovacijski projekat, koji povećava rentabilnost investicije, smanjuje prostor zahtevane izgradnje. Zahvaljujući iskorištenju biološkog protoka proizvodimo dopunsku električnu energiju iz obnavljalnog izvora energije bez negativnog delovanja na prirodnu sredinu, ispunjavajući istovremeno neophodnost prohodnosti reke.

Parametri

Średnica 2800 mm
Spad 4,88m
Moc 110 kW

Područje delovanja

Saradnja sa klijentom obuhvatala je kompleksnu realizaciju projekta u formuli pod ključ, u tome: projektiranje, izrada, montaža i puštanje u pogon hidrokompleksa opremljenog Arhimedovim vijkom zajedno sa automatikom.

Opšto područje delovanja u okviru projekta:

  • Izrada tehničke koncepcije celog investicionog poduhvata
  • Aktualizacija građevinskog projekta i stečenje dozvolje na gradnju
  • Obavljanje konstrukciono-građevinskih radova u ulozi generalnog izvođača
  • Dobava, montaža i puštanje u pogon Arhimedovog vijka i riblje staze za ribe u obliku lifta za ribe
  • Izrada kompletnih instalacija upravljanja i automatike hidročvora zajedno sa vizijskim monitoringom
  • Dobava i montaža prateće infrastrukture, između ostalog:

- havarijska zapornica

- ispusna zapornica

- priklopna zapornica ispusta za ispiranje

- čelični elementi

  • Obavljanje tehnološkog puštanja u pogon

Istorijska skica

Uzdiženje, na kojim instalisana je nova MEW, bilo je elemenat tehničke infrastrukture nepostojanih već Starogardzkich Młynów (Starogardzkih Mlinova), koje su bile situirane nekoliko stotina metara dole reke.

Prve beleške o Mlinovima potiču od vremena krstaškog reda. U tom vremenu to je bio objekat sa jednim vodenim točkom situiranom u mlinskom kanalu (kanal sačuvao se je do danas). Pravi renesans starogardzko mlinarstvo dožilo je ipak kasnje, jedva na kraju XIX veka i na početku XX v. Onda mlin bio je proširen, a mašinski park moderniziran. U 20. godinama XX v. kod Mlinova nastala je vodena elektrana.

Nova MEW, opremljena aktivnom ribljom stazom, koristi biološki protok uzdizanja.

 

Źródło: https://starogard.pl/mlyny-maja-nowego-wlasciciela-49918/