MEW Słowik

MEW Słowik

reka Bobrza

Gradnja u neposrednoj zoni konzervatorske zaštite

MEW Zagrody, zvana takođe MEW Słowik, s obzirom na lokaciju, bila je izgrađena prvo u blizini Chęcińsko-Kieleckog Prostora Štićenog Krajolika, a drugo u neposrednom susedstvu spomenika tehnike – kompleksa vodenog mlina u mestu Markowizna. Ugradnja MEW prilagođena je postojećej, spomeničkoj izgradnji tako, da bi stvarati estetičnu celinu.

Parametri

Średnica 2600 mm
Spad 2,5m
Moc 37 kW

Područje delovanja

Saradnja sa klijentom obuhvatala je kompleksnu realizaciju projekta koji se zasniva na gradnji male hidroelektrane (MEW) na kanalu ,,Młynówka” zajedno sa ribljom stazom za ribe kod jaza na km 14+220 reke Bobrza u mestu Zagrody, świętokrzyskie vojvodstvo.

Opšto područje delovanja u okviru projekta:

  • pregradnja i automatizacija podiznog jaza na km 14+220 reke Bobrza
  • gradnja zgrade male hidroelektrane
  • gradnja korita za ugradnju Arhimedovog vijka
  • gradnja pukotinske riblje staze za ribe
  • izrada osiguranja korita reke iznad i ispod jaza
  • projektiranje, dobava i puštanje u pogon kompletnog hidrokompleksa opremljenog Arhimedovim vijkom
  • izrada električne instalacije, upravljanja i automatike elektrane sa kontrolerom PLC i panelom HMI
  • dobava i puštanje u pogon sistema invertera za tečnu izmenu obrtne brzine Arhimedovog vijka
  • uvođenje u praksu informatičnog sistema SCADA za monitoring parametara rada elektrane u stvarnom vremenu
  • izrada unutrašnje napojne linije

Istorijska skica

Zgrada mlina, kod kojej je locirana mala vodena elektrana, jeste stari, spomenički objekat. U davnom vremenu Mlin Marka (Markowizna, kasnje Słowik), bio je jedan od mnogo objekata, koji su koristili vrlo produktivnu reku Bobrza. Osim ugradnje iz davnih vremena preostao je hidrotehnički čvor sa jazom i vodeničkim jazom. Sada je još dograđena riblja staza za ribe.