MEW Brudnice

MEW Brudnice

reka Wkra

Generalni remont vekovne hidroelektrane

Ne uvek treba graditi MEW od nula, da bi stvoriti savremen i proizvodan objekat. U nekim slučajima dovoljan je remont i MEW Brudnice je otličan primer ovoga. Osim povišene spremnosti hidroelektrane objekat dobio je unikatni u državi arhitektonski stil.

Parametri

Średnica 1480 mm
Spad 2,64 m
Moc 110 kW

Područje delovanja

Saradnja sa klijentom obuhvatala je kompleksnu realizaciju projekta koji se zasniva na remontu male hidroelektrane (MEW) na reci Wkra..

Opšto područje delovanja u okviru projekta:

  • Optimalizacija projekta elektrane
  • Dobava kompletnog hidrokompleksa opremljenog vertikalnom turbinom Kaplana
  • izrada električne instalacije, upravljanja i automatike elektrane sa kontrolerom PLC i panelom HMI
  • uvođenje u praksu informatičnog sistema SCADA za monitoring parametara rada elektrane u stvarnom vremenu
  • Ulazna rešetka
  • Obrtna zapornica od ispusta za ispiranje, ležajni čvorovi opremljeni ležajima podmazivanim vodom
  • Radna zapornica opremljena instalacijom za grijanje i odleđivanje
  • Pogon i upravljanje zapornica
  • Post-izvršna dokumentacija

Istorijska skica

Mlin u m. Brudnice bio je izgrađen u 1873 godini. Spomenička turbina potiče iz 1907 god. Verovatno mlin pripadao je susedujućem dvorskom kompleksu, poreklom iz XV veka. Iz ovoga perioda potiču također beleške o prvom mlinu na na tom terenu.