zabudowa samonośna

Zabudowa samonośna

Rozwiązanie kompaktowe, zabudowane w rynnie stalowej, która jest jednocześnie elementem całej konstrukcji. Przekładania i generator są zintegrowane w cały układ. Taka zabudowa minimalizuje zakres robót budowlanych, a posadowienie i montaż hydrozespołu jest uproszczone do minimum i zajmuje niewiele czasu. Stanowisko górne wymaga podparcia na płycie betonowej, natomiast stanowisko dolne, w zależności od warunków geologicznych, może być wsparte na płycie fundamentowej lub podwieszone.

Zakres stosowalności:

spad od 1,5 m do 6 m

moc 10 kW do 250 kW

zabudowa z rynną stalową

Zabudowa z rynną stalową do zabetonowania

Klasyczne rozwiązanie zabudowy śruby Archimedesa. Taki system jest propozycją mniej kosztową w zakresie dostawy urządzeń, w porównaniu z wersją samonośną, natomiast wymaga większego zakresu robót ziemnych i żelbetowych. Śruba dostarczana jest wraz z rynną stalową, dla której należy przygotować koryto żelbetowe. Po osadzeniu śruby Archimedesa należy przeprowadzić betonowanie wtórne, przez co montaż i uruchomienie instalacji wymaga dłuższego czasu.

Zakres stosowalności:

spad od 1,5 m do 6 m

moc 10 kW do 250 kW