• MEW Bronocice

  rz. Nidzica

  Przepławka i rewitalizacja jazu w ramach budowy MEW 

  Nawet niemal doszczętnie zdewastowany obiekt hydrotechniczny można zrewitalizować i przywrócić do życia. Pozostałości zniszczonego jazu wskazały dobre miejsce na budowę nowej MEW, nawet pomimo słabonośnych gruntów, w których trzeba było posadowić śrubę Archimedesa. Powstała przy elektrowni przepławka stanowi korytarz ekologiczny dla ichtiofauny rzecznej.

 • MEW Witulin

  rz. Świślina

  System wodny dawnej fabryki tektury w służbie MEW

  Wykorzystanie istniejącej infrastruktury znacząco wpływa na obniżenie kosztów projektu oraz zmniejsza oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne. Ponad to rewitalizacja może przynieść dodatkowe pozytywne skutki, tak jak w tym przypadku: powstrzymanie procesu degradacji koryta, czy powstawania lokalnych osuwisk.

 • MEW Wolica

  rz. Czarna Nida

  Dwa rodzaje turbin w małej elektrowni wodnej

  Prawidłowe dopasowanie turbin wodnych to podstawa efektywnego działania małej elektrowni wodnej. W niektórych przypadkach warto zastosować rozwiązania hybrydowe i połączyć śrubę Archimedesa z turbiną Kaplana.

 • MEW Bieleckie Młyny

  rz. Czarna Nida

  Śruba Archimedesa na obszarze Natura2000

  W lokalizacjach o bardzo niskich spadach, znajdujących się na terenach cennych przyrodniczo śruba Archimedesa jest optymalnym rozwiązaniem. Cechuje się wysoką sprawnością, nawet przy niewielkich przepływach, a jej oddziaływanie na środowisko naturalne jest minimalne.

 • MEW Starogard

  rz. Wierzyca

  Przepławka aktywna dla ryb produkuje energię elektryczną

  Przepławka dla ryb również może produkować energię elektryczną. Wykorzystanie zespołu śrub Archimedesa, z których jedna transportuje ryby w górę biegu rzeki, a druga w dół, produkując przy tym energię elektryczną to innowacyjny projekt, który podnosi rentowność inwestycji, zmniejsza obszar wymaganej zabudowy. Dzięki wykorzystywaniu przepływu biologicznego produkujemy dodatkową energię elektryczną z odnawialnego źródła energii nie oddziałując negatywnie na środowisko naturalne, spełniając jednocześnie konieczność drożności rzeki.

 • MEW Słowik

  rz. Bobrza

  Budowa w bezpośredniej strefie ochrony konserwatorskiej

  MEW Zagrody, zwana też MEW Słowik, ze względu na lokalizację, została wybudowana po pierwsze w otulinie Chęcińsko-Kielceckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a po drugie w bezpośrednim sąsiedztwie zabytku techniki - zespołu młyna wodnego w Markowiźnie. Zabudowa MEW została dostosowana do istniejącej, zabytkowej zabudowy tak, by tworzyć estetyczną całość.

 • MEW Brudnice

  rz. Wkra

  Generalny remont wiekowej elektrowni wodnej

  Nie zawsze trzeba budować MEW od zera, żeby stworzyć nowoczesny i wydajny obiekt. W niektórych przypadkach wystarczy remont i  MEW Brudnice jest tego doskonałym przykładem. Poza podniesioną sprawnością elektrowni wodnej obiekt zyskał unikalny w skali kraju styl architektoniczny.