Wyróżnienia

GreenEvo
Nasza technologia została doceniona i wyróżniona przez Ministerstwo Środowiska w programie GreenEvo za opracowanie i wdrożenie technologii ochrony środowiska. Uzyskanie takiego wyróżnienia stanowi „swoistą gwarancję jakości zielonych technologii „made in Poland”.

Znak Jakości - Laur Eksperta
Przyznanie Znaku Jakości „Laur Eksperta” to dowód uznania dla ocenianej aplikacji, ale także – szerzej – dla polityki Państwa firmy i realizowanego w niej modelu biznesowego, ukierunkowanego na generowanie wysokiej wartości dla klient, podnoszenie jakości, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i efektywne reagowanie na potrzeby rynku.

 

 

 

 
„EKOLAUR” Polskiej Izby Ekologii
Innowacyjna, aktywna przepławka dla ryb zdobyła nagrodę w kategorii Ekoprodukt. A nagroda to kolejne potwierdzenie, że obrany przez nas kierunek rozwoju naszych technologii jest właściwy, a dzięki temu mamy realny wpływ na poprawę środowiska naturalnego.