MEW Bronocice

MEW Bronocice

rz. Nidzica

Przepławka i rewitalizacja jazu w ramach budowy MEW 

Nawet niemal doszczętnie zdewastowany obiekt hydrotechniczny można zrewitalizować i przywrócić do życia. Pozostałości zniszczonego jazu wskazały dobre miejsce na budowę nowej MEW, nawet pomimo słabonośnych gruntów, w których trzeba było posadowić śrubę Archimedesa. Powstała przy elektrowni przepławka stanowi korytarz ekologiczny dla ichtiofauny rzecznej.

Parametry

Średnica 2500 mm
Spad 2,7 m
Moc 37 kW

Zakres Prac

Współpraca z klientem obejmowała kompleksową realizację projektu, który poza budową MEW obejmował przepławkę i rewitalizację jazu, w formule „zaprojektuj i wybuduj” czyli zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych, budowę elektrowni wodnej oraz wykonanie, montaż i uruchomienie hydrozespołu wyposażonego w śrubę Archimedesa pracującą z falownikiem.

Ogólny zakres działań w ramach projektu obejmował:

  • Koncepcja techniczno-finansowa projektu inwestycyjnego
  • Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
  • Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Pozyskanie decyzji wodnoprawnej
  • Pozyskanie pozwolenia na budowę
  • Opracowanie dokumentacji wykonawczo-montażowej
  • Generalne wykonawstwo robót budowlanych:

- odbudowa jazu piętrzącego

- wykonanie przepławki dla ryb

- wybudowanie budynku małej elektrowni wodnej

  • Dostawa kompletnego hydrozespołu śruby Archimedesa w zabudowie samonośnej
  • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu
  • Uzyskanie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej.

Referencje

„Pan Michał Kubecki, jak i jego pracownicy związani z budową, wykazali się bardzo rzetelną i fachową pracą w zakresie prowadzonej inwestycji. Mogę polecić innym inwestorom współpracę z firmą jako wykonawcę posiadającego dużą i fachową wiedzę w tego typu inwestycjach” - Krzysztof Joniak – właściciel.

Rys historyczny

Pierwsze informacje o młynie wodnym w Bronocicach pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to przeprowadzony został spis miast, wsi i osad Królestwa Polskiego. Niestety nie są znane jego losy oraz okoliczności rozbiórki czy też niszczenia. Wiemy jedynie, że jaz, na którym znajduje się nowa MEW, był obiektem piętrzącym wodę młynówki, właśnie na potrzeby tegoż młyna. O przebiegu samej młynówki świadczy dziś już tylko pozostałe zagłębienie terenu.