MEW Witulin

MEW Witulin

rz. Świślina

System wodny dawnej fabryki tektury w służbie MEW

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury znacząco wpływa na obniżenie kosztów projektu oraz zmniejsza oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne. Ponad to rewitalizacja może przynieść dodatkowe pozytywne skutki, tak jak w tym przypadku: powstrzymanie procesu degradacji koryta, czy powstawania lokalnych osuwisk.

Parametry

Średnica 820 mm
Spad 9,0 m
Moc 220 kW

Zakres Prac

Nasza firma przeprowadziła pełen proces inwestycyjny związany z przygotowaniem i budową małej elektrowni wodnej o mocy 220 kW wyposażonej w turbinę Kaplana w układzie Z.

Ogólny zakres działań w ramach projektu:

  • Obsługa procesu inwestycyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę;
  • Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej;

- dokumentacja środowiskowa;

- operat wodnoprawny i instrukcja gospodarowania wodą;

- projekt budowlany i wykonawczy;

  • Wykonanie robót budowlanych w roli generalnego wykonawcy;
  • Kompleksowa dostawa i montaż hydrozespołu wyposażonego w Turbinę Kaplana;
  • Odbiory techniczne wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej;
  • Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;
  • Uzyskanie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz umów sprzedaży energii elektrycznej;
  • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu, umożliwiającego ciągłe, zdalne zbieranie danych elektrycznych i nieelektrycznych, archiwizację tych danych na serwerze w chmurze oraz wizualizację poprzez dedykowaną aplikację.

Referencje

"Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i przepisami prawa, a w szczególności techniczno-budowlanymi normami w tym zakresie obowiązującymi." – Edward Głuszek – właściciel.

Rys historyczny

Miejsce, w którym znajduje się MEW wykorzystywane było energetycznie już około 430 lat temu (pierwsze pisemne wzmianki o tym obiekcie pochodzą z 1586 roku). Pierwszy młyn dysponował jednym kołem wodnym. W 1782 r. został jednak przebudowany, z inicjatywy Jakuba Plewa, głównym elementem modernizacji było zamontowanie dwóch kół wodnych. Niestety, ze względu na częste wylewy Świśliny potencjał młyna nie był w pełni wykorzystany.

W 1885 roku młyn trafił w ręce Leona Kotkowskiego - dziadka Witolda Gombrowicza i był w rodzinie pisarza do I Wojny Światowej. W tym czasie przeszedł kompletną modernizację i zaczął funkcjonować jako najbardziej zaawansowana w cesarstwie rosyjskim fabryka tektury. Uznaje się, że w 1912 fabryka rozpoczęła swoją działalność.

W 1949 roku nastąpiła nacjonalizacja mienia i obiekt przeszedł w ręce Warszawskich Zakładów Papierniczych w Konstancinie-Jeziornej. Niestety po kilku miesiącach, najprawdopodobniej w skutek sabotażu, spłonął budynek z silnikiem głównym.

Od 1980 cały kompleks został objęty ochroną konserwatora zabytków.

W latach 90. XX w. postanowiono zaadaptować budynek turbinowni na MEW.