MEW Wolica

MEW Wolica

rz. Czarna Nida

Dwa rodzaje turbin w małej elektrowni wodnej

Prawidłowe dopasowanie turbin wodnych to podstawa efektywnego działania małej elektrowni wodnej. W niektórych przypadkach warto zastosować rozwiązania hybrydowe i połączyć śrubę Archimedesa z turbiną Kaplana.

Parametry

Średnica 2600/1100 mm
Spad 2,2 m
Moc 30/45 kW

Zakres Prac

Inwestycję zrealizowano w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem, montażem i uruchomieniem hydrozespołu wyposażonego w turbinę Kaplana oraz śrubę Archimedesa.

Ogólny zakres działań w ramach projektu obejmował:

 • Studium wykonalności
 • Koncepcja techniczno-finansowa projektu inwestycyjnego
 • Pozyskanie prawa do dysponowania gruntem
 • Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Pozyskanie decyzji wodnoprawnej
 • Pozyskanie dofinansowania projektu z Funduszu Europejskiego
 • Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 • Pozyskanie pozwolenia na budowę
 • Wykonanie projektu wykonawczego
 • Generalne wykonawstwo robót budowlanych
 • Dostawa kompletnego hydrozespołu śruby Archimedesa
 • Dostawa kompletnego hydrozespołu turbiny Kaplana
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • Uzyskanie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej.

Referencje

Rys historyczny

Najstarsze wzmianki na temat młyna w Wolicy pochodzą z połowy XIX wieku. Ówcześnie młyn napędzany był dwoma drewnianymi kołami, o średnicy aż 4 m. Na przełomie XIX i XX wieku drewniana budowla została przebudowana i w jej miejscu stanęła murowana konstrukcja, której pozostałości można oglądać do dziś. Po przebudowie młyn zachował swoją dotychczasową funkcję, jednak walce do przemiału zboża napędzany były już nie dwoma a jednym kołem, którego średnica wynosiła 8 metrów.

 

W 1932 roku w młynie zainstalowano turbinę Francisa, wyprodukowaną w Zakładach Przemysłowych St. Weight S.A., o mocy 32 KM (koni mechanicznych). Ulokowano ją w klatce turbinowej zlokalizowanej w dobudowanym budynku.

Po powodzi w 2001 roku młyn przekształcono w elektrownię wodną i od tamtej pory, po dwóch modernizacjach właśnie tak funkcjonuje.