MEW Bieleckie Młyny

MEW Bieleckie Młyny

rz. Czarna Nida

Śruba Archimedesa na obszarze Natura2000

W lokalizacjach o bardzo niskich spadach, znajdujących się na terenach cennych przyrodniczo śruba Archimedesa jest optymalnym rozwiązaniem. Cechuje się wysoką sprawnością, nawet przy niewielkich przepływach, a jej oddziaływanie na środowisko naturalne jest minimalne.

Parametry

Średnica 2800 mm
Spad 1,4 m
Moc 37 kW

Zakres Prac

Współpraca z klientem obejmowała kompleksową realizację projektu w formule pod klucz, w tym: zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie hydrozespołu wyposażonego w śrubę Archimedesa wraz z automatyką.

Ogólny zakres działań w ramach projektu:

 • Studium wykonalności
 • Koncepcja techniczno-finansowa projektu inwestycyjnego
 • Pozyskanie prawa do dysponowania gruntem
 • Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Pozyskanie decyzji wodnoprawnej
 • Pozyskanie dofinansowania projektu z Funduszu Europejskiego
 • Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 • Pozyskanie pozwolenia na budowę
 • Wykonanie projektu wykonawczego
 • Generalne wykonawstwo robót budowlanych
 • Dostawa kompletnego hydrozespołu śruby Archimedesa
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • Uzyskanie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej.

Referencje

„Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem należytej staranności. Cenię współpracę głównie za kompleksowe wsparcie w całym procesie realizacji projektu jak i podczas eksploatacji mojej elektrowni” – Małgorzata Komorniczak - właściciel

Rys historyczny

Pierwsza pisemna wzmianka o młynie pochodzi z 1746 roku z Inwentarza Generalnego Kluczów Kieleckiego i Samsonowskiego i wynika z niej, że młyn istniał już w końcu XVII w. i od 22 października 1700 roku był własnością Jędrzeja Wieczorka. W XX wieku młyn przez kilka lat był własnością gromadzką, a w roku 1957 kupił go Teodor Komorniczak.

Teodor Komorniczak rozebrał drewniany młyn i w jego miejsce wybudował murowany, w którym zainstalowana została turbina Francisa (młyn pracował do 2001 roku). Obecnie zachowany układ wodny z XIX został już uznany za zabytek.

Elektrownia wodna ze śrubą Archimedesa sąsiaduje ze starym budynkiem młyna.