MEW Starogard

MEW Starogard

rz. Wierzyca

Przepławka aktywna dla ryb produkuje energię elektryczną

Przepławka dla ryb również może produkować energię elektryczną. Wykorzystanie zespołu śrub Archimedesa, z których jedna transportuje ryby w górę biegu rzeki, a druga w dół, produkując przy tym energię elektryczną to innowacyjny projekt, który podnosi rentowność inwestycji, zmniejsza obszar wymaganej zabudowy. Dzięki wykorzystywaniu przepływu biologicznego produkujemy dodatkową energię elektryczną z odnawialnego źródła energii nie oddziałując negatywnie na środowisko naturalne, spełniając jednocześnie konieczność drożności rzeki.

Parametry

Średnica 2800 mm
Spad 4,88m
Moc 110 kW

Zakres Prac

Współpraca z klientem obejmowała kompleksową realizację projektu w formule pod klucz, w tym: zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie hydrozespołu wyposażonego w śrubę Archimedesa wraz z automatyką.

Ogólny zakres działań w ramach projektu:

  • Wykonanie koncepcji technicznej całego zamierzenia inwestycyjnego
  • Aktualizacja projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Przeprowadzenie robót konstrukcyjno-budowlanych w roli generalnego wykonawc
  • Dostarczenie, montaż i rozruch śruby Archimedesa oraz przepławki dla ryb w postaci windy dla ryb
  • Wykonanie kompletnych instalacji sterowania i automatyki hydrowęzła wraz z monitoringiem wizyjnym
  • Dostarczenie i montaż infrastruktury towarzyszącej, m.in:

- zastawka awaryjna

- zastawka upustowa

- zastawka klapowa upustu płuczącego

- elementy stalowe

  • Przeprowadzenie rozruchu technologicznego

Rys historyczny

Piętrzenie, na którym zainstalowana została nowa MEW, było elementem infrastruktury technicznej nieistniejących już Starogardzkich Młynów, które był usytuowane kilkaset metrów w dół rzeki. 

Pierwsze wzmianki o Młynach pochodzą z czasów krzyżackich. W tym czasie był to obiekt z jednym kołem wodnym usytuowanym w kanale młyńskim (kanał zachował się do dziś). Prawdziwy renesans starogardzkie młynarstwo przeżyło jednak dużo później, bo dopiero pod koniec XIX wieku i na początku XX w. Wtedy też młyn został rozbudowany, a park maszynowy zmodernizowany. W latach 20. XX w. przy Młynach powstała elektrownia wodna.

Nowa MEW, wyposażona w aktywną przepławkę, wykorzystuje przepływ biologiczny piętrzenia.

 

Źródło: https://starogard.pl/mlyny-maja-nowego-wlasciciela-49918/