MEW Słowik

MEW Słowik

rz. Bobrza

Budowa w bezpośredniej strefie ochrony konserwatorskiej

MEW Zagrody, zwana też MEW Słowik, ze względu na lokalizację, została wybudowana po pierwsze w otulinie Chęcińsko-Kielceckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a po drugie w bezpośrednim sąsiedztwie zabytku techniki - zespołu młyna wodnego w Markowiźnie. Zabudowa MEW została dostosowana do istniejącej, zabytkowej zabudowy tak, by tworzyć estetyczną całość.

Parametry

Średnica 2600 mm
Spad 2,5m
Moc 37 kW

Zakres Prac

Współpraca z klientem obejmowała kompleksową realizację projektu polegającego na budowie małej elektrowni wodnej (MEW) na kanale ,,Młynówka” wraz z przepławką dla ryb przy jazie piętrzącym w km 14+220 rzeki Bobrzy w miejscowości Zagrody, województwo świętokrzyskie.

Ogólny zakres działań w ramach projektu:

  • Przebudowa i automatyzacja jazu piętrzącego w km 14+220 rzeki Bobrzy
  • budowa  budynku  małej elektrowni wodnej
  • budowa koryta dla posadowienia śruby Archimedesa
  • budowa szczelinowej przepławki dla ryb
  • wykonanie ubezpieczenia koryta rzeki powyżej i poniżej jazu
  • zaprojektowanie, dostarczenie i uruchomienie kompletnego hydrozespołu wyposażonego w śrubę Archimedesa
  • wykonanie instalacji elektrycznej, sterowania i automatyki elektrowni opartej o sterownik PLC oraz panel HMI
  • dostarczenie i uruchomienie układu falownika do płynnej zmiany prędkości obrotowej śruby Archimedesa
  • wdrożenie systemu informatycznego SCADA do monitorowania parametrów pracy elektrowni w czasie rzeczywistym
  • wykonanie wewnętrznej linii zasilającej

Rys historyczny

Budynek młyna, przy którym zlokalizowana jest mała elektrownia wodna, jest starym, zabytkowym obiektem. W dawnych czasach Młyn Marka (Markowizna, później Słowik), był jednym z wielu obiektów wykorzystujących niezwykle wydajną rzekę Bobrzę. Poza zabudową z minionych wieków pozostał węzeł hydrotechniczny z jazem i młynówką. Obecnie dobudowana została jeszcze przepławka dla ryb.