MEW Brudnice

MEW Brudnice

rz. Wkra

Generalny remont wiekowej elektrowni wodnej

Nie zawsze trzeba budować MEW od zera, żeby stworzyć nowoczesny i wydajny obiekt. W niektórych przypadkach wystarczy remont i  MEW Brudnice jest tego doskonałym przykładem. Poza podniesioną sprawnością elektrowni wodnej obiekt zyskał unikalny w skali kraju styl architektoniczny.

Parametry

Średnica 1480 mm
Spad 2,64 m
Moc 110 kW

Zakres Prac

Współpraca z klientem obejmowała kompleksową realizację projektu polegającego na remoncie małej elektrowni wodnej (MEW) na Wkrze.

Ogólny zakres działań w ramach projektu:

  • Optymalizacja projektu elektrowni
  • Dostawa kompletnego hydrozespołu wyposażonego w pionową turbinę Kaplana
  • wykonanie instalacji elektrycznej, sterowania i automatyki elektrowni opartej o sterownik PLC oraz panel HMI
  • wdrożenie systemu informatycznego SCADA do monitorowania parametrów pracy elektrowni w czasie rzeczywistym
  • Krata wlotowa
  • Zastawka obrotowa od upustu płuczącego, węzły łożyskowe wyposażone w łożyska smarowane wodą
  • Zastawka robocza wyposażona w instalację grzewczą odladzającą
  • Napęd i sterowanie zastawek
  • Dokumentacja powykonawcza

Rys historyczny

Młyn w Brudnicach został wybudowany w 1873 roku. Zabytkowa turbina pochodzi z 1907 r. Prawdopodobnie młyn należał do sąsiadującego kompleksu dworskiego, pochodzącego z VX wieku. Z tamtego okresu pochodzą też wzmianki o pierwszym na tym terenie młynie.