Wydzierżawię działkę o powierzchnie 3.5 ha pod farmę fotowoltaiczną, klasa V, VI, powiat Sieradz. Działka dobrze nasłoneczniona, linia wysokiego napięcie na działce. Telefon 501504399

Odpowiedz na ogłoszenie