Sprzedam Projekty Elektrowni Wiatrowych - gotowe do
budowy:

1. EW TROJA 7,0 MW    -
woj. śląskie - 3 x 2,5 MW o wysokości 100m i rozpiętości 100m

2. EW ZAWISZYCE 6,0 MW 
- woj. opolskie - 2 x 3,0 MW o wysokości 100m i rozpiętości 120m

wraz ze spółkami celowymi.

 

Projekty posiadają:

- prawomocne pozwolenia na budowę

- dopuszczenia do udziału w aukcji URE

- zatwierdzenia w certyfikacji ogólnej rynku mocy PSE

- promesy koncesji na sprzedaż energii

- służebności przesyłu (akty notarialne i decyzje administracyjne)

Odpowiedz na ogłoszenie