Dzień dobry 

Pragnę przedstawić możliwość alternatywnego pozyskania finansowania z funduszy kapitałowych.Fundusze kapitałowe finansują przedsięwzięcia o wysokim poziomie ryzyka.

Z uwagi na międzynarodowy zespół ekspertów są w stanie ocenić realność

najbardziej innowacyjnych modeli biznesowych pod kątem ich komercjalizacji

oraz rentownego zarządzania.

Fundusze, o których mowa mają swoje siedziby w USA, w Kanadzie, w Szwajcarii i w Singapurze.

Kwota finasowania wynosi od 2 mln euro do 1-go miliarda euro.

Środki mogą być przeznaczone między innymi na;

- nowe projekty np. budowa

- buyout

- rozwój firmy ( w tym przypadku jest możliwość refinansowania istniejących zobowiązań)

- nowe technologie

Przedsiębiorca może skorzystać z dwóch programów:

 I) Fundusz inwestycyjny do obsługi inwestycji o wartości od 2 mln euro do 1-go miliarda euro.

 1) minimalny wkład własny przedsiębiorcy to  2% wartości przyznanego finansowania (wykazanie posiadania – nie do zainwestowania)

2) prowizja 6% wartości inwestycji (jest możliwość zwiększenia finansowania o wartość prowizji)

3) opłata przygotowawcza 1000 zł za każdy 1 mln zł przyznanych środków.(min. 10 000 zł  max. 150 000 zł, ale może być negocjowana)

   ( w ramach tej opłaty jest dwukrotna weryfikacja biznesplanu przez zespół ekspertów oraz zbudowanie najlepszego modelu biznesowego )

4) ubezpieczenie projektu 0,89% wartości projektu (pierwsze zabezpieczenie) (jest możliwość zwiększenia finansowania o wartość ubezpieczenia)

5) zastaw rejestrowy notarialny na pakiecie kontrolnym udziałów lub akcji (drugie zabezpieczenie)

6) okres finansowania do 20 lat

7) oprocentowanie 3,5% w skali roku od kapitału pozostałego do spłaty

8) prolongata do 18-tu miesięcy w spłacie rat kapitałowych i odsetkowych

9) dodatkowe koszty

- koszty związane z biznesplanem (standard UNIDO) i przetłumaczeniem na język angielski

- koszty związane z due diligence

- koszty związane z założeniem spółki celowej w kraju pochodzenia funduszu

- koszty związane z założeniem spółki w kraju w którym będzie realizowany projekt

 II) Fundusz inwestycyjny do obsługi inwestycji o wartości od 25 mln euro do 1-go miliarda euro

 1) minimalny wkład własny przedsiębiorcy to  1,5% wartości przyznanego finansowania

2) prowizja 2% wartości inwestycji (jest możliwość zwiększenia finansowania o wartość prowizji)

3) zastaw rejestrowy na pakiecie kontrolnym udziałów lub akcji (jedyne zabezpieczenie)

4) okres finansowania do 25 lat

5) oprocentowanie 3,5% w skali roku od kapitału pozostałego do spłaty

6) prolongata do 18-tu miesięcy w spłacie rat kapitałowych i odsetkowych

7) dodatkowe koszty

- koszty związane z biznesplanem (standard UNIDO) i przetłumaczeniem na język angielski

- koszty związane z due diligence

- koszty związane z założeniem spółki celowej w kraju pochodzenia funduszu

- koszty związane z założeniem spółki w kraju w którym będzie realizowany projekt

 Konkludując:

 tylko 2% lub 1,5% wkładu własnego

98% inwestycji praktycznie bez zabezpieczeń

o przyznaniu finansowania decyduje dobry pomysł na biznes i  wysoka jakość biznesplanu

 Roman Nowak

 Autoryzowany Partner Funduszy Kapitałowych

tel. 693170668

email: romann.nowak@gmail.com


Odpowiedz na ogłoszenie