Napisano: 04.05.2011 08:14 #1
Produkcja biogazu rolniczego od stycznia tego roku nie jest już traktowana jako działalność koncesjonowana. Znowelizowane w ubiegłym roku Prawo Energetyczne zamiast koncesji wprowadza wpis do rejestru Agencji Rynku Rolnego wszystkie firmy, które wytwarzają biogaz z substratów rolniczych.


Pokaż więcej