Napisano: 13.12.2016 07:32 #1

Wydarzenie to jest czwartą, zamykającą częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”

Pokaż więcej