Napisano: 30.01.2012 11:51 #1

Międzynarodowe konsorcjum ze znacznym udziałem firm niemieckich (Münchner Rück, RWE, E.ON, Deutsche Bank) zamierza wybudować elektrownię słoneczną na Saharze. Plany elektrowni zostały opracowane przez organizację Desertec, której współzałożycielem jest Klub Rzymski, zrzeszający grupę naukowców, polityków i biznesmenów. Jego działalność obejmuje prowadzenie badań i publikowanie raportów, których tematyka jest związana z globalnymi zagrożeniami środowiska. Planuje się do 2020 roku uruchomić instalacje o łącznej mocy 2GW, natomiast koszty inwestycji szacowane są na około 400 miliardów euro.

Pokaż więcej