Napisano: 16.04.2012 07:39 #1

Liczba koncesji na budowę farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego może zostać ograniczona ze względu na występujące na dnie Bałtyku złoża gazu.

Jak poinformowała "Rzeczpospolita", Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) wyda tylko 4 koncesje na budowę morskich farm wiatrowych, podczas gdy do resortu wpłynęło w tej sprawie 59 wniosków. Według informacji "RZ", jedną z koncesji otrzymała spółka Kulczyk Investments, a po jednej mogą otrzymać jeszcze PGE i Orlen. 

Wydanie kolejnych koncesji może być problematyczne, gdyż planowane lokalizacje morskich farm wiatrowych kolidują w opinii resortu środowiska z koncesjami geologicznymi na występowanie złóż gazu niekonwenconalnego. 

Wydając koncesje na budowę sztucznych wysp na Bałtyku w celu wznoszenia elektrowni wiatrowych, resort gospodarki pyta o zdanie sześć ministerstw, których opinie mają jednak dla MTBiGM charakter niewiążący.

Pokaż więcej