Napisano: 20.02.2012 10:13 #1
Jak czytamy w dzienniku, 29 lutego można się spodziewać pierwszych decyzji MTBiGM w sprawie wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie ekonomicznej. Gazeta wyjaśnia, że na decyzję ministerstwa czekają inwestorzy, którzy planują budowę morskich farm wiatrowych przy polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.
Według relacji „PB” do MTBiGM trafiły 32 wnioski o lokalizację na Bałtyku morskich farm wiatrowych. Wśród wnioskodawców dziennik wymienia Polską Grupę Energetyczną, która stara się o pozwolenie w trzech lokalizacjach, gdzie zamierza wybudować farmy wiatrowe o łącznej mocy 3500 MW. „PB” wśród inwestorów, którzy starają się o pozwolenia na lokalizację farm wiatrowych na Bałtyku, wymienia również Jana Kulczyka planującego budowę morskich wiatraków o łącznej mocy 1800 MW oraz Orlen starający się o 7 lokalizacji pod budowę farm o mocy 2000 MW. Według gazety wnioski o pozwolenia w MTBiGM złożyły również belgijska firma DEME, hiszpańska Iberdrola, Generpol z Gdańska oraz Energetyka Polska z Krakowa.