Napisano: 20.01.2012 11:24 #1
 
Jak się dowiedzieliśmy, do tej por do Ministerstwa Gospodarki spłynęło kilkadziesiąt wniosków o wydłużenie konsultacji społecznych. Z tego względu resort przesunął ich zakończenie z 21 stycznia na poniedziałek 6 lutego.

Zgodnie z ustawą lobbingową każda osoba może wziąć udział w konsultacjach. Wystarczy wypełnienie i przesłanie do ministerstwa formularza z uwagami. Od tego roku resort gospodarki ułatwia zainteresowanym udział, udostępniając po raz pierwszy elektroniczną wersję formularza. Wypełniony i podpisany formularz musi już jednak trafić do Ministerstwa Gospodarki w formie papierowej.
Odnośniki do wszystkich trzech formularzy udostępniamy na stronach CIRE w serwisie "Nowe Prawo energetyczne, gazowe i ustawa o OZE" w zakładkach "Konsultacje społeczne".