Napisano: 18.01.2012 10:12 #1

Do końca tygodnia trwają jeszcze, ogłoszone w grudniu, konsultacje społeczne projektów trzech ustaw regulujących sektor energetyki: Prawa energetycznego, Prawa gazowego i ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z ustawą lobbingową każda osoba może wziąć udział w konsultacjach. Wystarczy wypełnienie i przesłanie do ministerstwa formularza z uwagami. Od tego roku resort gospodarki ułatwia zainteresowanym udział, udostępniając po raz pierwszy elektroniczną wersję formularza. Wypełniony i podpisany formularz musi już jednak trafić do Ministerstwa Gospodarki w formie papierowej.
 
Źródło: www.cire.pl