Napisano: 01.03.2013 11:40 #1

Szanowni Państwo,


Centrum Konferencji Biznesowych „Premium” zaprasza na praktyczne

szkolenie pt. „Jednostki kogeneracji w polskich
biogazowniach –

praktyczny poradnik dla przedsiębiorców”.


11 kwietnia 2013 roku, Katowice


Celem warsztatu
jest rozwiązanie problemów przedsiębiorców, związanych z

biogazowniami. Na szkoleniu poruszone zostaną aspekty prawne
oraz

techniczne inwestycji w biogazownie. Uczestnicy mają
możliwość

wymiany doświadczeń między przedstawicielami z branży oraz

zadawania pytań ekspertowi.


Do udziału zapraszamy:

• Użytkowników i właścicieli biogazowni, oczyszczalni

ścieków, wysypisk śmieci

• Użytkowników i właścicieli układów kogeneracyjnych

opalanych metanem odzyskiwanym z kopalń

• Projektantów biogazowni i układów kogeneracyjnych

• Projektantów urządzeń biogazowych i układów
kogeneracyjnych

• Przedsiębiorców planujących inwestycje w biogazownie i

układy kogeneracyjne

• Przedsiębiorców planujących inwestycje z wykorzystaniem

metanu odzyskiwanego z kopalń

 

Program

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

Podstawy prawne:

• odwołanie się polskiego i europejskiego ustawodawstwa

• przybliżenie budowy prawnej rozporządzenia kogeneracyjnego
i

OZE

• przybliżenie projektów prawnych dotyczących kogeneracji i
OZE

Spełnienie wymagań:

• spełnienie wymagań prawnych

• spełnienie wymagań technicznych

• spełnienie wymagań metrologicznych

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

Dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą:

• pozyskanie koncesji (promesy koncesji)

• wpis do rejestru Agencji Rynku Rolnego

• praktyczne wypełnienie wniosku o koncesję/wpis do rejestru

Systemy wsparcia dla jednostek kogeneracji:

• system wsparcia kogeneracji

• system wsparcia OZE

13.15 – 14.00 Lunch

Świadectwa pochodzenia z kogeneracji:

• omówienie poszczególnych kolorów świadectw

• wskazanie na problemy związane z pozyskiwaniem świadectw

• praktyczne wypełnianie wniosków o pozyskanie świadectw

Weryfikacje roczne:

• przebieg weryfikacji

• dokumenty potrzebne w czasie weryfikacji

• najczęstsze uchybienia jednostek

16.00 – 16.30 Dyskusja, pytania

16.30 Zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów
uczestnictwa

 

Dowiedz się więcej:

 

CKB Premium s.c.

tel. 22 2990263

fax. 22 4659070

e-mail: konferencje@ckbpremium.pl

www.ckbpremium.pl