Napisano: 04.08.2016 13:21 #1

Najpopularniejszymi urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych poszukiwanymi przez użytkowników serwisu Oferteo.pl są pompy ciepła. Służą one do ogrzewania pomieszczeń jak i podgrzewania wody użytkowej. Według raportu przygotowanego przez Oferteo Polacy najczęściej poszukują urządzeń do pozyskiwania OZE w celu ogrzania domu o powierzchni do 150m2 i zamieszkiwanego przez rodzinę liczącą 3-4 osoby. Warto pamiętać, że osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie mikroinstalacji OZE w ramach programu „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pokaż więcej