Napisano: 01.03.2017 11:11 #1

Wydawca czasopisma Smart Grids Polska i portalu Smart-Grids.pl podjął się zainicjowania działań na rzecz promowania technologii i idei Smart w energetyce, zwłaszcza wśród odbiorców przemysłowych dysponujących lokalnymi źródłami wytwórczymi lub planujących  rozwój w tym kierunku, niezależnie od charakteru tych źródeł (OZE czy  klasyczne). Efektem działań jest organizowana 29 marca br. IV Konferencja „Inteligentna Energetyka”: Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii z uwzględnieniem formuły Smart Grid.

Pokaż więcej