Napisano: 24.05.2011 09:10 #1

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (EPIA) wydało raport dotyczący prognozy rozwoju rynku fotowoltaicznego do 2015 roku. Przewidywana moc instalacji fotowoltaicznych na świecie wzrośnie z 40 GW w 2010 r. do co najmniej 130 GW w 2015 r.

Pokaż więcej