Napisano: 17.12.2012 11:51 #1

W ostatnim czasie zainteresowanie branżą fotowoltaiki na polskim rynku w stosunku do innych odnawialnych źrodeł energii kształtowało się na niskim poziomie. Wynika to przede wszystkim z niewielkiej opłacalności oraz z braku regulacji prawnych w polskim ustawodawstwie tego typu inwestycji. Wysokie koszty zakupu technologii oraz niewiela produkcja energii elektrycznej skutecznie zniechęcały potencjalnych inwestorów. Obecne systemy wsparcia dla zielonej energii w żaden sposób nie wyróżniają fotowoltaiki,
co stymuluje rozwój innych, bardziej opłacalnych sektorów OZE i jednocześnie hamuje postęp PV w Polsce.