Napisano: 30.08.2011 12:44 #1

Brak transparentności procesu legislacyjnego, brak analiz i ocen skutków zmian regulacyjnych, jak i znaczące opóźnienia we wprowadzaniu efektywnych regulacji dotyczących przed wszystkim pakietu klimatyczno-energetycznego i wprowadzania w Polsce dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania użytkowania energii ze źródeł odnawialnych- jak wynika z "Listy barier rozwoju energetyki odnawialnej"- to największe, bezpośrednie bariery w rozwoju energetyki odnawialnej.

Pokaż więcej