Napisano: 30.04.2012 08:14 #1
Liczba odnawialnych źródeł energii podwoi się, jeżeli inwestorzy zrealizują wszystkie inwestycje, dla których otrzymali promesy koncesji. Obowiązujące 31 grudnia 2011 roku formalne obietnice otrzymania koncesji obejmowały 3 626 MW nowych mocy w energetyce odnawialnej, podczas gdy na koniec roku moc wszystkich istniejących już instalacji OZE wynosiła 3 082 MW.

W zaawansowanych planach inwestorów, które otrzymały promesy, są przede wszystkim farmy wiatrowe (169 z 219 promes) o łącznej mocy 3 571 MW. Daleko za nimi znajdują się biogazownie na wysypiskach śmieci i oczyszczalniach ścieków - 27 instalacji o łącznej mocy 30 MW. Dalej znalazły się hydroelektrownie - 13 promes na niespełna 8 MW mocy i pięć promes dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 MW. Od zeszłego roku w zestawieniu nie są natomiast uwzględnianie biogazownie rolnicze, których rejestr prowadzi Agencja Rynku Rolnego.
Na koniec roku w Polsce pracowało 1 515 instalacji OZE z wydanymi koncesjami i 15 biogazowni rolniczych, o łącznej mocy 3 082 MW (w tym 47 instalacji współspalających biomasę dla których nie można określić mocy). Największy udział miały elektrownie wiatrowe (1 616 MW), a następnie wodne (951 MW), biomasowe (410 MW) i biogazowe (104 MW, z czego 15 MW biogazowni rolniczych).