Zalety małych elektrowni wodnych

http://photos1.fotosearch.com

Obecnie w Polsce istnieje około 700 MEW, w zdecydowanej większości skupione są one w Towarzystwie Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. MEW mogą być usytuowane nawet na niewielkich ciekach wodnych dzięki temu nie wymagają dużej infrastruktury tak jak wielkie inwestycje w hydroelektrownie.Małe elektrownie wodne spełniają szereg pożytecznych ról zarówno dla gospodarki, środowiska, społeczeństwa jak i kultury:

 • wymagają utworzenia zbiorników retencjonujących wody powierzchniowe i gruntowe;
 • wykorzystują niewyczerpalne źródła energii odnawialnej do produkcji czystej ekologicznie energii;
 • umożliwiają na bieżąco monitorowanie jakości i stanu wody;
 • decydująca część MEW zlokalizowana jest na terenach chronionych przyrodniczo przez co chronią walory przyrodnicze;
 • mają współudział w programach zarybieniowych;
 • różnicowanie ekosystemów występujące nie tylko w obrębie stopnia wodnego i cofki, ale na znacznie większym obszarze otaczającym siłownię wodną;
 • dzięki zastosowaniu krat oczyszczają wódy z nieczystości stałych;
 • konserwują brzegi rzek, zarówno w rejonie cofki, jazów i dolnej wody elektrowni;
 • utrzymanie w sprawności technicznej i eksploatacyjnej stopni wodnych, jazów, kanałów, przepławek itp. Spoczywa na barkach właścicieli elektrowni przez co znacznie odciąża w tym zakresie Skarb Państwa;
 • MEW dają możliwość utrzymywania punktów czerpania wody i związanych z nimi dróg dojazdowych, oraz współuczestniczenie w akcjach przeciwpożarowych;
 • dzięki natlenianiu wody przez turbin przyspiesza się proces samooczyszczania;
 • tworzą nowe miejsca pracy dla rodzimych producentów urządzeń MEW jak i lokalnych społeczności w agroturystyce, eksploatacji i konserwacji zarówno urządzeń MEW jak i brzegów rzek, zbiorników i urządzeń wodnych;
 • wpływają na utrzymywanie silnych więzi kulturowych i emocjonalnych lokalnych środowisk wokół starych siłowni wodnych;
 • ochronią zabytki poprzez odbudowę i konserwację budowli hydrotechnicznych, budynków związanych z siłowniami wodnymi, eksploatację lub ochronę urządzeń technicznych MEW, tworzenie na bazie siłowni wodnych muzeów i skansenów;
 • budowa MEW wymaga organizację szkoleń dla mieszkańców okolicznych miejscowości, szkół i uczelni wyższych, organizacji technicznych;
 • redukują emisję szkodliwych substancji do atmosfery przez ograniczenie zużycia kopalnych surowców energetycznych jak również umożliwiają dywersyfikację dostaw energii;
 • poprawiają parametry sieci elektroenergetycznych na tzw. końcówkach mocy, oraz obniżają koszty modernizacji sieci elektroenergetycznych;
 • obniżają straty związane z przesyłem energii elektrycznej.


Reasumując budowa MEW jest zwyczajnie opłacalna, ponieważ koszty wytwarzania energii są porównywalne, a często niższe niż w elektrowniach tradycyjnych. Dodatkowo nie ponosi się kosztów transportu energii na duże odległości i znacznie redukuje się straty przy jej transporcie.


Źródło:
1.http://www.eko-logia.pl/-elektrownie-wodne.html.
2.Henke A., Zalety i wady MEW-środowiskowe aspekty Małych Elektrowni Wodnych.

Kategoria: Potencjał energetyczny  | Artykuł ostatnio edytowany: 14.10.2011 11:59 przez admin
<< Poprzedni Styczeń 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31