Wybór lokalizacji - badanie topografii i geomorfologii terenu

Pierwszym etapem inwestycji w energetykę wodną jest wybranie odpowiedniej lokalizacji. Jest to niezbędne ze względu na dalsze etapy postępowania. W przypadku gdy inwestor ma już wybrane miejsce pod inwestycje sprawa wydaje się prosta, jednak gdy miejsce nie jest jeszcze wytypowane inwestor może zwrócić się do specjalistów zajmujących się wyszukiwaniem odpowiedniej lokalizacji. Innym rozwiązaniem jest wystąpienie z odpowiednim pismem do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wskazanie urządzeń piętrzących. Mając upatrzone usytuowanie Małej Elektrowni Wodnej należy przeprowadzić również wstępne rozmowy z właścicielem dotyczące wykupu lub dzierżawy danego gruntu.

Na tym etapie lokalizacja analizowana jest pod względem logistycznym (możliwość dojazdu), a także podłączenia do sieci średniego napięcia. Sprawdza się również stan prawny terenu, oraz weryfikuje się czy teren nie znajduję się na terenie objętym ochroną lub w bliskiej odległości od siedzib ludzkich co w konsekwencji może przyczynić się do nie udzielenia pozwolenia na budowę. Weryfikacji podaje się również miejscowy plan zagospodarowania terenu. Inwestor dysponując wstępną analizą jest wstanie określić potencjał danego terenu i podjąć decyzję o dalszej realizacji inwestycji.

Zasadnicze znaczenie przy doborze miejsca lokalizacji elektrowni wodnej ma spad niwelacyjny i przepływ. Spad niwelacyjny można ocenić dość szybko, przez pomiary geodezyjne w terenie, za pomocą GPS jak i używając technik ortofotografii. Wybór najlepszego rozwiązania technicznego jest rezultatem procesu iteracyjnego, w który najważniejszymi elementami są topografia terenu i zagadnienia środowiskowe. Całościowa znajomość szczegółów lokalizacji jest niezbędna, aby uniknąć problemów w czasie eksploatacji.

Istnieje kilka metod analizy i oceny lokalizacji:

http://www.goldcentrum.pl

 • dokładne i aktualne mapy- terytorium Unii Europejskiej zostało zdigitalizowane i mapy w podziałce 1: 5000 są już dostępne. W Polsce natomiast na stronie ww.geoportal.gov.pl dostępne są ortofotomapy i mapy katastralne w skali od 1: 1000, mapy sytuacyjno- wysokościowe w skali od 1: 2500 i mapy topograficzne w skali od 1: 5000;
 • fotografie lotnicze- mogą zastąpić mapy jeśli nie są one dostępne w wymaganej skali. Jednakże należy pamiętać, iż fotografia lotnicza nie zawiera skali zmiennej w sposób stały lub jednolity;
 • nowoczesne aparaty fotograficzne- które korygują deformacje pochodzące od odchylenia osiowego.

Niezależnie od wymaganej dokładności, digitalizowane fotografie mogą być geokodowane i ortorektyfikowane. Deformacje pochodzące z systemu optycznego aparatu są korygowane poprzez użycie naziemnych punktów kontrolnych zaczerpniętych z map, z danych kontrolnych lub z GPS-u. Taki sposób postępowania pozwala na ograniczenie kosztów ortorektyfikacji zdjęć lotniczych. Procedura ta pozwala na zachowanie rozdzielczości od 30 cm do jednego metra na bazie zdigitalizowanych ortofotografii.

Za pomocą takiej dokumentacji można dobrze usytuować ujęcie wody, wytyczyć przebieg otwartego kanału, rurociągów derywacyjnych oraz budynku elektrowni z precyzja pozwalającą na wykonanie studiów wykonalności.

W wielu krajach dostępne są dobre mapy geologiczne, pozwalające już w pierwszym przybliżeniu ocenić bezpieczeństwo budowy zapory, stabilność stoków i przepuszczalność gruntu. Niezbędne jest jednak uzupełnienie tych danych poprzez prace w terenie: odwierty i pobieranie próbek.

Zastosować można wiele technik geomorfologicznych. Do najpopularniejszych zalicza się:

http://www.wiking.edu.pl


 • fotogeologia;
 • mapy geomorfologiczne;
 • analizy laboratoryjne;
 • badania geofizyczne;
 • geologiczna analiza strukturalna;
 • badania bezpośrednie.Źródło:

 1. Duraczyński M., Analiza toku inwestycyjnego dla energetyki wodnej.
 2. Steller J., Henke A., Kaniecki M., Jak zbudować małą elektrownie wodną? Przewodnik inwestora, ESHA, Bruksela/Gdańsk, 2010.
Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 12.10.2011 07:22 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28