Uzyskanie koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, koncesjonowaniu podlega każda działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, bez względu na wielkość mocy zainstalowanej źródła, czy też ilość energii wyprodukowanej w takim źródle.

Organem właściwym do udzielenia koncesji jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i do niego należy składać wniosek. Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:

  • http://g.wieszjak.pldokumenty o charakterze organizacyjnym (m. in. aktualny wyciąg KRS, zaświadczenie o nadaniu NIP czy zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy);
  • dokumenty o charakterze prawno-administracyjnym (m. in. decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie budowlane, techniczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub tzw. umowa przyłączeniowa);
  • dokumenty o charakterze finansowym (m. in. sprawozdania finansowe za okres ostatnich 3 lat, zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów).

Skompletowanie odpowiednich dokumentów o charakterze środowiskowym i formalno-prawnym to bardzo trudny i czasochłonny etap przedsięwzięcia. Jednak ma on kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia samej budowy elektrowni, jak również aplikowania o środki pomocowe.

Czas trwania postępowania wiąże się przede wszystkim z kompletnością złożonego wniosku i nie powinien przekraczać kilku tygodni. Wart zaznaczyć, iż MEW są zwolnione z opłaty z tytułu wydania koncesji.


Źródło:

  1. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Male-elektrownie-wodne-Jak-przygotowac-sie-do-realizacji-inwestycji-2117127.html


Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 12.10.2011 12:10 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28