Ubezpieczenia - od etapu budowy poprzez eksploatację

Program ubezpieczenia obejmuje następujące ryzyka:


http://g.wieszjak.plUbezpieczenie mienia od zdarzeń losowych zapewnia ochronę mienia elektrowni wodnej od pożaru, dymu i sadzy, wybuchu, powodzi, zalania, huraganu, deszczu nawalnego, działania ciężaru śniegu i lodu, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, upadku drzew i innych zdarzeń losowych. Ponadto w ramach ubezpieczenia mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową skażenia lub zanieczyszczenia spowodowane zdarzeniami losowymi oraz zniszczenia mienia wskutek akcji ratowniczej. Zakres może być rozszerzony o klauzule drobnych prac budowlano – montażowych, kosztów dodatkowych spowodowanych przestojem elektrowni spowodowanym zdarzeniami losowymi oraz wspólnego finansowania rzeczoznawców powołanych do oszacowania rozmiarów ewentualnej szkody.


Ubezpieczenie utraty zysku przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących księgowość zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zabezpiecza wybrane składniki majątku przed tymi zdarzeniami.

Ubezpieczenie szyb od uszkodzeń obejmuje ochroną szyby od stłuczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje ochroną stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny w tym komputery, aparatura kontrolno – pomiarowa, systemy alarmowe od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, upadku, niewłaściwej eksploatacji oraz zniszczenia wskutek przepięcia.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych obejmuje ochroną urządzenia i maszyny elektryczne, które ulegają uszkodzeniu wskutek uszkodzenia izolacji, zwarcia, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń ochrona obejmuje wszystkie zainstalowane maszyny i urządzenia w tym turbiny wodne wraz z układem sterowania i przeniesienia napędu, generatory, silniki, układy pomiarowe oraz instalacje elektryczne. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe na skutek działania prądu, niewłaściwej obsługi (błędy), wandalizmu, dostania się ciała obcego, poluzowania się części, rozerwania wskutek siły odśrodkowej.

Ubezpieczenie utarty zysku w wyniku awarii maszyn, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie (utracony zysk) w wyniku przerw w pracy elektrowni, które zostały spowodowane zdarzeniami (zniszczenia lub uszkodzenia) wymienionymi w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności, posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (energia elektryczna). Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, za które zgodnie z Kodeksem Cywilnym ponosi odpowiedzialność.


Źródło:

  1. Radosław Koropis,"Grupowy program ubezpieczeń majatkowych małych elektrowni wodnych", www.trmew.pl,

Kategoria: Prawo i administracja  | Artykuł ostatnio edytowany: 12.10.2011 12:02 przez admin
<< Poprzedni Wrzesień 2018 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30