Procedury środowiskowe

http://www.blog.a21.pl

W pierwszej fazie uzyskiwania zezwoleń na inwestycje budowy elektrowni wodnej należy zwrócić uwagę na Ocenę Oddziaływania na Środowisko w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji jest podstawowym elementem całego postępowania prawno-administracyjnego.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachProcedura Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadzana jest wtedy, gdy przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia, które kwalifikują się jako zawsze, znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Odpowiedni organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska podejmuję decyzje czy dana inwestycja powinna być poddana OOŚ. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji należy przygotować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Podstawowymi informacjami zawartymi w raporcie są:

  • rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia;
  • rodzaj planowanej technologii;
  • przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii;
  • rozwiązania chroniące środowisko.


Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Program Natura 2000 wyznacza Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk, na których obowiązują ochronne regulacje prawne. Informacje na temat lokalizacji chronionych obszarów zostały umieszczone na stronie internetowej natura2000.gdos.gov.pl.
Dla przedsięwzięć zawszę znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko procedurę oceniającą oddziaływanie na obszar Natura 2000 przeprowadza się w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla innych przedsięwzięć organ wydający pozwolenie budowlane ocenia oddziaływanie inwestycji na ekosystem.
Źródło:

  1. Steller J., Henke A., Kaniecki M., Jak zbudować małą elektrownie wodną? Przewodnik inwestora, ESHA, Bruksela/Gdańsk, 2010.
  2. Małe elektrownie wodne: Jak przygotować się do realizacji inwestycji, Maciej Noskowiak, http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=2117127.

Kategoria: Prawo i administracja  | Artykuł ostatnio edytowany: 14.10.2011 10:14 przez admin
<< Poprzedni Styczeń 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31