Jak pozyskać decyzję środowiskową?

Chcąc podzielić się z Państwem doświadczeniem, jakie nabyliśmy w trakcie realizacji szeregu inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej, przygotowaliśmy cykl artykułów przybliżających procedurę pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – poniższy tekst jest pierwszym z nich. Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje okażą się przydatne i sprawią, że łatwiej będzie poruszać się Państwu w gąszczu biurokratycznych zawiłości.

Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż przy realizacji tego etapu inwestycyjnego wymagana jest wiedza nie tylko techniczna, ale przede wszystkim przyrodnicza. Dlatego jeżeli postanowicie Państwo samodzielnie pozyskać decyzję środowiskową, musicie liczyć się z koniecznością uzupełnienia własnej wiedzy o zagadnienia z zakresu ichtiofauny, awifauny czy botaniki.

Dużym zaskoczeniem dla inwestora jest również czas uzyskiwania decyzji. Pomimo, że ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) określa termin uzyskiwania decyzji na ok. 30 dni, realnie termin ten nie jest możliwy do osiągnięcia. Przy sporządzaniu jakichkolwiek harmonogramów lub założeń terminowych, za czas uzyskiwania decyzji należy przyjąć ok. 3-5 miesięcy
lub nawet dłużej.

Dla osób, które postanowią zająć się tym tematem, nadrzędnymi aktami prawnymi, których dobra znajomość jest konieczna, będą: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), która potocznie nazywana jest „ustawą ooś”, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Określone w nich zostały procedury i zakres niezbędnej dokumentacji w kontekście realizacji obowiązków wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE z 2012 r. Serii L. Nr/tom 26 s.1, zwana w skrócie dyrektywą 2011/92/UE. Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej podlega również ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwana w skrócie k.p.a.

W kolejnym artykule postaramy się przybliżyć poszczególne etapy pozyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Adrian Wnuk, Kamil Mazur
Pracownicy działu środowiskowego Instytutu OZE

Źródło: James Bowe, flickr cc-by-2.0

Kategoria: Proces inwestycyjny
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28