Analiza oddziaływań na środowisko

Analiza oddziaływań na środowisko obejmuje swym zakresem elektrownie wodne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. jako przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko. Dlatego też: wójt, burmistrz lub prezydent miasta wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska lub z Państwową Inspekcją Sanitarną ocenia, czy konkretna inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji inwestor musi przygotować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

http://www.grupaenerga.plW raporcie powinny znaleźć się następujące informacje:

  • rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia;
  • rodzaj planowanej technologii;
  • przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, paliw oraz energii;
  • rozwiązania chroniące środowisko.Należy dokonać również oceny wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Program Natura 2000 wyznacza Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk, na których obowiązują ochronne regulacje prawne.


Na początku należy określić, czy planowana inwestycja znajduje się na obszarze lub w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Informacje na temat lokalizacji chronionych obszarów można znaleźć na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/. Jeśli tak, dla przedsięwzięć zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, przeprowadza się procedurę oceniającą oddziaływanie na obszar Natura 2000 w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla przedsięwzięć innych niż mogących znacząco oddziaływać na środowisko, organ wydający pozwolenie budowlane ocenia oddziaływanie inwestycji na ekosystem. Jeżeli uzna on, że przedsięwzięcie może znacząco wpływać na obszar Natura 2000, nakazuje przeprowadzić ocenę oddziaływania. Natomiast jeżeli zostanie stwierdzone, iż inwestycja nie będzie powodować negatywnego wpływu na teren objęty ochroną, ocena oddziaływania jest zbędna.
Źródło:

  1. Lis M., Inwestycja w MEW krok po kroku.
  2. Noskowiak M., Małe elektrownie wodne: Jak przygotować się do realizacji inwestycji, Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 2, 2010.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 12.10.2011 07:29 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28