IV Konferencja „Inteligentna Energetyka”- Zapowiedź

Wydawca czasopisma Smart Grids Polska i portalu Smart-Grids.pl podjął się zainicjowania działań na rzecz promowania technologii i idei Smart w energetyce, zwłaszcza wśród odbiorców przemysłowych dysponujących lokalnymi źródłami wytwórczymi lub planujących  rozwój w tym kierunku, niezależnie od charakteru tych źródeł (OZE czy  klasyczne). Efektem działań jest organizowana 29 marca br. IV Konferencja „Inteligentna Energetyka”: Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii z uwzględnieniem formuły Smart Grid.

 

Od kilkunastu miesięcy obserwujemy spór pomiędzy zwolennikami energetyki opartej o źródła odnawialne a zwolennikami energetyki klasycznej opartej na węglu kamiennym. Skutkuje to pojmowaniem Smart Grid w kategoriach: OZE są Smart, energetyka klasyczna – nie. W dzisiejszej rzeczywistości idea Smart Grid jest błędnie postrzegana, co stanowi znaczną stratę dla transformacji tradycyjnej sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną. Źródło pozyskania energii jest tylko źródłem, a idea Smart Grid zaczyna się w momencie dostarczenia i przepływie energii w obiegu sieci. Smart Grid  jako inteligentna sieć elektroenergetyczna pełni znacznie więcej funkcji, jak  komunikacja pomiędzy uczestnikami rynku, optymalizacja pracy sieci (dostępność, jakość energii, efektywność sieci), optymalizacja zużycia i kosztów energii czy integracja rozproszonych źródeł energii i mikrosieci.

Zachodzące zmiany, zwłaszcza plany wprowadzenia rynku mocy, jak również promowanie  Lokalnych Klastrów Energii i Spółdzielni energetycznych, jako droga do decentralizacji sieci elektroenergetycznej, wpłyną na strukturę i funkcjonowanie podmiotów rynku energii.

Biorąc pod uwagę ideę Smart Gridu i zachodzące zmiany, dostrzegamy wśród odbiorców przemysłowych podmioty pełniące kluczową rolę w rozwoju sieci Smart.

Kluczowym jest traktowanie tej grupy mocno podmiotowo i uwzględnienie jej potrzeb przy opracowywaniu programów rozwoju inteligentnej sieci. O potencjale przemysłu przy tworzeniu Lokalnych Klastrów Energii, bilansowaniu rynku mocy, a co za tym idzie realnego zaangażowania tego najważniejszego uczestnika rynku porozmawiamy podczas spotkania.

W trakcie konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:

- Inteligentna Sieć Elektroenergetyczna w formule Smart Grid.

- Rola odbiorców przemysłowych jako dostawcy zasobu rozproszonego i odbiorcy usług wzajemnych w formule Smart Grid.

- Dostępne rozwiązania technologiczne dla przemysłu.

- Nowe zadania sprzedawców w obliczu zmian strukturalnych rynku energii, w tym rozwoju technologii Smart.

- Aspekty prawne i źródła finansowania inwestycji.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli przemysłu, zwłaszcza energochłonnego, jak również przemysłu dysponującego lokalnymi źródłami wytwórczymi lub planującego rozwój w tym zakresie. Podczas eventu nie zabraknie przedstawicieli sektora energetycznego, dostawców technologii, kadry naukowej, a także przedstawicieli administracji publicznej.

Formularz rejestracji znajduje się na stronie www.inteligentnaenergetyka.pl.

IV Konferencja Inteligentna Energetyka Brief

Kontakt:

Sebastian Marszałkowski,

Business Development Manager

smarszalkowski@smartgridspolska.pl

<< Poprzedni Marzec 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31