Wyszukanie lokalizacji - kryteria wyboru

Inwestycja w elektrownię wiatrową jest przedsięwzięciem czaso i kapitałochłonnym. Biorąc pod uwagę możliwość potencjalnych strat rzędu kilku milionów złotych jak i wielu lat pracy, kluczowe jest, aby etap przygotowania inwestycji był przeprowadzony w sposób rzetelny, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów. Jednym z nich jest wybór odpowiedniej lokalizacji.

 

 

Prawidłowa lokalizacja farm wiatrowych powinna uwzględnić następujące aspekty:

1. Kryterium odległości od zabudowy mieszkaniowej.

Obszary typowane do rozwoju energetyki wiatrowej powinny spełniać kryteria odpowiedniej odległości od zabudowy mieszkaniowej, w celu nie przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu oraz jak największego ograniczenia efektu „migającego cienia”. Lokalizacja farm wiatrowych w każdym przypadku powinna być poprzedzona szczegółową analizą emitowanego hałasu w celu uniknięcia przekroczenia ustawowych norm hałasu. W Polskie prawo wymaga, aby hałas nie przekroczył 40 dB w porze nocnej. Jak pokazują badania AWEA (American Wind Energy Association) praca siłowni wiatrowych jest stosunkowo cicha, farma wiatrowa z odległości 300 m nie jest głośniejsza od pracy domowej lodówki, emituje hałas wielkości 40 dB. W odległości 200 m od turbiny Vestas o mocy 1000 kW hałas jest na poziomie około 45 - 65 dB i odpowiada poziomowi hałasu w biurze czy domu.

2. Kryterium wzajemnego oddziaływania.

Kryterium to uwzględnia możliwość sumowania oddziaływań planowanej inwestycji z oddziaływaniami innych inwestycji zlokalizowanych w jej sąsiedztwie, aby uchronić przed przekroczeniem norm i nie wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska naturalnego.

3. Kryterium ekologiczne.

Usadowienie elektrowni wiatrowych na obszarach prawnie chronionych jest ściśle ograniczone i uzasadnione tylko wtedy gdy brak jej jakichkolwiek innych alternatywnych rozwiązań i jednocześnie wykluczy się negatywne oddziaływanie na chronione komponenty środowiska i jego kompensację.

4. Kryterium ekonomiczne.

Budowa elektrowni wiatrowej jest inwestycją bardzo kosztowną, dlatego jej działalność musi być opłacalna. Dlatego w procesie wyboru lokalizacji bierze się pod uwagę takie czynniki jak: cenę gruntów, warunki geologiczno- inżynierskie, stan istniejącej infrastruktury drogowej oraz możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

 

Źródło:

  1. Matulewicz A., Znojek P., Ocena lokalizacji, Germanischer Lloyd, 2009.
  2. Studium lokalizacyjne Farmy Wiatrowej w Gminie Serniki- procesy technologiczne i oddziaływanie.
  3. Synowski R., Pierwsze kroki planowania farm wiatrowych, Akademia Wiatru, 2010.
Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 18.01.2013 07:45 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28