Wykonanie projektu farmy wiatrowej i uzyskanie pozwolenia na budowę

http://www.weo.com.pl/upload/image/fake_side.pngPrace projektowe obejmują wykonanie wszelkich niezbędnych projektów w tym szczególności projektu budowlanego i projektu przyłącza do sieci itd.


Projekt budowlany elektrowni wiatrowej powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także powinien uwzględniać odpowiednie rozmieszczenie turbin wiatrowych względem siebie, czyli tzw. layout farmy. Zakres i treść powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu (elektrowni wiatrowej) oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.


Zakres kompletnego projektu budowlanego powinien obejmować:

  1. Projekt konstrukcyjny fundamentów i montażu turbin.
  2. Projekt energetyczny przyłączenia parku wiatrowego wraz z układem pomiarowo - rozliczeniowym.
  3. Projekt budowlany przyłączenia turbin do sieci, obejmujący stacje transformatorowe i linie.
  4. Projekt budynków pomocniczych.
  5. Projekt zagospodarowania terenu.

Posiadając kompletny projekt budowlany można przystąpić do opracowania kosztorysu robót obejmującego wykonanie dróg dojazdowych, fundamentów pod turbiny, montażu samych turbin, linii elektroenergetycznych i przyłączenia ich do sieci, stacji transformatorowych, linii wprowadzenia mocy, budynków pomocniczych i zagospodarowania terenu.


Dopiero mając kompletny projekt budowlany można ubiegać się o wydanie stosownych pozwoleń w celu rozpoczęcia budowy elektrowni wiatrowej.


W przypadku konieczności budowy stacji przekaźnikowych z transformatorami oraz budowy centrum monitoringu, należy również przedstawić odpowiednie projektu budowlane wraz z dokumentacją.

Inwestor może rozpocząć rzeczywistą inwestycje budowy farmy wiatrowej, jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę /art. 28/ Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89, poz. 414).


W przypadku budowy elektrowni wiatrowych, w sprawach pozwoleń na budowę orzekać będą starostowie, lub w specyficznych okolicznościach wojewoda. Od wiedzy, doświadczenia i przedsiębiorczości inwestora w dużej mierze zależy prawidłowość przebiegu inwestycyjnego procesu budowlanego oraz osiągnięcie zamierzonego celu w najbardziej optymalnych warunkach.


Inwestor ubiegający się o pozwolenie na budowę składając wniosek powinien do niego dołączyć:

  1. Kompletny projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi.
  2. Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.

Następnie inwestor uzyskuje prawomocną decyzję pozwolenia na budowę i może rozpocząć realizację inwestycji.


Źródło:

  1. Raport: Energetyka wiatrowa w Polsce, 2010.
  2. Soliński B., Analiza procesu inwestycyjnego dla inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej, 2010.

Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 04.10.2011 09:52 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28