Wybór lokalizacji przydomowej elektrowni wiatrowej

Jednym z najważniejszych warunków jakie muszą być spełnione aby inwestycja budowy przydomowej elektrowni wiatrowej była opłacalna jest jej lokalizacja. Łatwo zauważyć, iż dla potrzeb przydomowej elektrowni wiatrowej, przeprowadzenie kosztownych i czasochłonnych pomiarów wietrzności mogłoby znacznie przewyższyć koszt inwestycji, dlatego też wybór lokalizacji wiatraka należy dokonać w oparciu o mapę wietrzności oraz o ukształtowanie terenu i lokalne warunki atmosferyczne.

Poniższy rysunek przedstawia strefy wiatru w Polsce:

http://www.oczyszczalnie-sciekow.e26.eu
I - STREFA WYBITNIE KORZYSTNA,
II - STREFA BARDZO KORZYSTNA,
III - STREFA KORZYSTNA,
IV - STREFA MAŁO KORZYSTNA,
V – NIEKORZYSTNA.Atlasy i mapy wietrzności należy jednak traktować jako materiały pomocnicze. Przy wyborze lokalizacji przydomowych elektrowni wiatrowych ważniejsze wydaje się doświadczenie i obserwacja. Siłę wiatru można również zmierzyć za pomocą anemometru, urządzenia służącego do pomiaru prędkości wiatru. W przypadku wiatromierza podłączonego do rejestratora, istnieje możliwość gromadzenia i analizowania średniej szybkości wiatru w danym okresie czasu. Aby uzyskać wiarygodną wartość średnią, pomiar siły wiatru należy przeprowadzić w okresie co najmniej 3 lat, jako że prędkość wiatru zmienia się nie tylko w ciągu roku - są także lata bardziej "wietrzne" i bardziej "ciche", co może stanowić znaczącą różnicę. Przy budowie przydomowych elektrowni wiatrowych pomiary można jednak ograniczyć do znacznie krótszego okresu, a uzyskane odczyty zestawić z danymi uzyskanymi z lokalnej stacji meteorologicznej.


Jakość pracy siłowni wiatrowych w znacznym stopniu zależy od ukształtowania terenu (podłużne wzgórza, pojedyncze wzgórza i góry, skarpy zagłębienia, przełęcze), przeszkód (budynki, drzewa). Płaski obszar jest typowym przykładem terenu o jednolitej szorstkości. Na takim obszarze prędkość wiatru na wybranej wysokości jest prawie jednakowa. Przeszkody terenowe np. budynki czy rzędy drzew, powodują gwałtowne zmniejszenie prędkości wiatru i wzrost turbulencji w ich pobliżu. Powyższa sytuacja ma negatywny wpływ na trwałość i żywotność konstrukcji elektrowni.

Poniższa tabela podaje szacunkowe warunki uwzględniające przykładowe przeszkody terenowe.

Klasa szorstkości
Energia (100%)
Rodzaj terenu
0
100
Powierzchnia wody
0,5
73
Całkowicie otwarty teren np. betonowe lotnisko, trawiasta łąka itp.
1
52
Otwarte pola uprawne z niskimi zabudowaniami. Tylko lekko pofalowane teren
1,5
45
Tereny uprawne z nielicznymi zabud. i 8 m żywopłotami oddalonymi od siebie o ok. 1250 m
2
39
Tereny uprawne z nielicznymi zabud. i 8 m żywopłotami oddalonymi od siebie o ok. 500 m
2,5
31
Tereny uprawne z licznymi zabud. lub 8 m żywopłoty oddalone od siebie o ok. 250 m
3
24
Wioski, miasteczka , tereny uprawne z licznymi żywopłotami , las lub pofałdowany teren
3,5
18
Duże miasta z wysokimi budynkami
4
13
Bardzo duże miasta z wysokimi budynkami i drapaczami chmur
Źródło: www.miramare.pl


Średnia prędkość wiatru rośnie wraz z wysokością względem powierzchni ziemi. Im wyżej tym wiatr ma coraz bardziej stały charakter (mniejsze turbulencje spowodowane ukształtowaniem terenu). Z drugiej strony wraz ze wzrostem wysokości względem poziomu morza zmniejsza się gęstość powietrza a to oznacza mniejszą proporcjonalnie moc wiatru.


Generalnie nie zaleca się instalowania małych generatorów wiatrowych na obszarach zurbanizowanych, gdyż wartość wskaźnika AMWS w miastach będzie prawdopodobnie wyraźnie niższa niż na terenach wiejskich, co znacząco zmniejszy roczny uzysk energii. Taki stan rzeczy jest wynikiem nakładające się na siebie wpływu obecności budynków, które mogą być zlokalizowane w otoczeniu generatora wiatrowego, stanowiąc dodatkową przeszkodę dla dostępnego na danym obszarze wiatru, a także możliwych silnych zawirowań powietrza.Źródło:
  1. www.powiat.zgorzelec.pl/cms/?id=4518
  2. www.projektoskop.pl/a-436-przydomowa-elektrownia-wiatrowa.html
  3. www.solarus.pl/technika04.php

Kategoria: Przydomowe elektrownie wiatrowe  | Artykuł ostatnio edytowany: 13.10.2011 13:13 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28